De praktijk    bijles    training faalangstreductie    training sociale vaardigheden    reacties    foto's    aanvragen tarieven/info

 


Voor bijles, begeleiding en training
Stationsweg 12, 7941 HD  Meppel
telefoon 0522-256852, mobiel 06-21926171
praktijk@mariamentink.nl

 

Wanneer begeleiding voor leerlingen basisonderwijs
Sommige kinderen hebben meer moeite met de lesstof op de school dan andere. Als blijkt dat deze kinderen bij het reguliere lesprogramma niet voldoende baat hebben, dan kan begeleiding door een ervaren leerkracht/ervaringsdeskundige de helpende hand bieden. Problemen op school ontstaan vaak door een combinatie van factoren. Redenen om voor begeleiding te kiezen zijn:

         opgelopen achterstand

         verwijzing door orthopedagoog/psycholoog

         faalangst

         problemen op het gebied van:

         concentratieproblemen

-          taal/spelling

         gedragsproblemen

-          lezen

         aandachtsproblemen

-          rekenen

         emotionele problemen

-          schrijfvaardigheid

'Praktijk begeleiding basisonderwijs' kan de leerling op ieder niveau individuele hulp bieden om de problemen op te lossen. Door de extra zorg en door aandacht zal het zelfvertrouwen en de motivatie van de leerling weer toenemen, wat te merken zal zijn aan betere resultaten op school. Het komt ook de sociaal-emotionele kant van het kind ten goede. We kunnen hulp bieden in de vorm van bijles, training sociale vaardigheden of training faalangstreductie. Ook kan men als ouder handvatten aangereikt krijgen om u en uw kind te ondersteunen.

Tarieven
De tarieven kunt u per email aanvragen (via bovenstaande link).