De praktijk    bijles    training faalangstreductie    training sociale vaardigheden    reacties    foto's    aanvragen tarieven/info

 

Bijlessen voor basisschoolleerlingen

Bijlessen kunnen noodzakelijk zijn om leerachterstanden weg te werken of voor extra ondersteuning op een bepaald vakgebied. Bijles kan ook gegeven worden in combinatie met training sociale vaardigheden of faalangstreductie. De bijlessen zijn individueel of in kleine groepjes en duren 60 minuten.

Aanmelding

Een afspraak voor bijles kan telefonisch worden gemaakt. Bij aanmelding worden de ouder(s) en het kind uitgenodigd voor een gesprek. Dit kan vooraf gaan aan de eerste bijles. Het is belangrijk dat ook het kind achter de aanmelding staat. In dit gesprek komen de reden van aanmelding en de verschillende mogelijkheden van begeleiding aan de orde.
De duur van de begeleiding is afhankelijk van de noodzaak. Na een periode van 8 weken volgt een evaluatie/overleg met de ouder(s) over de voortgang.

Bijlestijden

De bijlestijden zijn van maandag tot en met donderdag van 12.00 - 19.00 uur.
Het is ook mogelijk, in overleg met de school, de bijles onder schooltijd te laten plaatsvinden. Bij bijzondere gebeurtenissen, bijv. een verjaardagsfeestje, kan altijd (uiterlijk 1 dag van te voren) in overleg een ander tijdstip voor begeleiding worden gepland.
Tijdens de schoolvakanties, de week voor en na de zomervakantie zijn er geen bijlessen.