De praktijk    bijles    training faalangstreductie    training sociale vaardigheden    reacties    foto's    aanvragen tarieven/info

 

Herkent u één of meer van deze dingen?

  • Uw kind is verlegen, laat misschien wel over zich heen lopen, durft zich niet goed te verweren, staat vaak aan de kant.
  • Uw kind reageert agressief bij het spel met anderen, kan niet op zijn beurt wachter), heeft moeite met verlies en kan niet met regels omgaan.
  • Uw kind maakt zich gauw ergens druk over, heeft steeds bevestiging  nodig en is lichamelijk gespannen. Uw kind mist (enkele) sociale vaardigheden, die van belang zijn voor een goede ontwikkeling. Ongemerkt gaat dit vaak ook ten koste van de leerprestaties van het kind.

De training
De training bestaat uit 10 bijeenkomsten van 1½ uur. Er wordt gewerkt in groepjes van 4 tot 8 kinderen. Ook is het mogelijk om deze training individueel te volgen, al of niet in combinatie met bijles. Er komen verschillende thema's aan de orde:

  • Luisteren naar elkaar

  • Vragen stellen aan elkaar en anderen

  • Herkennen en zeggen hoe je je voelt

  • Verschillende manieren van reageren

  • Samenwerken en samenspelen

  • Kritiek geven en ontvangen

Kinderen leren deze zaken door erover te praten, te oefenen, toneelstukjes te spelen en door fysieke oefeningen te doen. De kinderen krijgen elke week huiswerk: de zogenaamde "thuisklus". Ook voor de ouders is er iedere week een opdracht: "post voor de ouders". Het is belangrijk dat de ouders actief bij de training betrokken worden, zodat de kinderen zich ondersteund voelen in hun eigen omgeving en dat u goed reageert op de veranderingen die uw kind doormaakt. Aan het eind van de training volgt nog een evaluatiegesprek.

Aanmelding
De training begint met een kennismakingsgesprek met ouder(s) en kind, waarin aangegeven wordt, waarom het kind meedoet aan deze bijeenkomsten. Een afspraak voor dit intakegesprek kan telefonisch worden gemaakt. Tijdens dit gesprek wordt ook het aanmeldingsformulier ingevuld en besproken en er volgt een toelichting over de training.