De praktijk    bijles    training faalangstreductie    training sociale vaardigheden    reacties    foto's    aanvragen tarieven/info

 

Training faalangstreductie
Faalangst heeft een negatieve invloed op het leveren van cognitieve, sociale en motorische prestaties. Je kunt bang zijn om te falen en dan helemaal blokkeren. De spanning maakt dat je niet meer helder na kunt denken en je volledig dichtklapt of juist alles door elkaar gooit. Faalangst geeft minder zelfvertrouwen en een gebrekkig gevoel van eigenwaarde.

Door de training faalangstreductie kan het kind geholpen worden om zich weer een positief zelfbeeld eigen te maken. Het kind leert hoe je stap voor stap grip kunt krijgen op zijn/haar gevoelens en gedachten.

De training
De training bestaat uit 10 bijeenkomsten van 1 uur. Er wordt individueel gewerkt, eventueel in combinatie met bijles.
Er komen verschillende thema's aan de orde:

  • Ik ken mezelf
  • Ik kan denken/voelen wat ik wil
  • Ik geloof in mezelf
  • Ik laat zien hoe ik me voel
  • Ik bepaal mijn grenzen
  • Ik kan met kritiek omgaan
  • Ik leer van mijn fouten
  • Ik vertrouw op mezelf en op de ander
  • Ik bereik mijn doel

We werken met verschillende werkvormen: o.a. rollenspelen, invuloefeningen, opdrachten om thuis te oefenen, spanning en ontspanning, interview.

Aanmelding
De training begint met een kennismakingsgesprek met ouder(s) en kind, waarin aangegeven wordt, waarom het kind meedoet aan deze training. Een afspraak voor dit intakegesprek kan telefonisch worden gemaakt. Tijdens dit gesprek wordt het aanmeldingsformulier ingevuld en besproken en volgt er een toelichting over de training faalangstreductie.